• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice

SNP 509/116

Turčianske Teplice
7518 Q špeciálna pedagogika
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7662 M animátor voľného času
7662 N animátor voľného času – pomaturitné kvalifikačné štúdium
7669 M pedagogické lýceum

1 305 thoughts on “Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice