• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szaközépiskola, Lučenec

Komenského 12

Lučenec
7518 Q špeciálna pedagogika
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo M
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7661 M sociálno-výchovný pracovník
7662 M animátor voľného času M
7662 M animátor voľného času
7670 M pedagogický asistent