• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola pedagogická, Modra

Sokolská 6

Modra
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7662 M animátor voľného času
7670 M pedagogický asistent

1 222 thoughts on “Stredná odborná škola pedagogická, Modra