• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce

Ul. SNP 5

Zlaté Moravce
3158 M styling a marketing
6310 Q financie
6352 M obchod a podnikanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská

8 114 thoughts on “Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce