• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Jilemnického 24
Trenčín
2964 H cukrár
2978 H cukrár pekár
3125 M odevníctvo
3137 K operátor odevnej výroby
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy

3178 F výroba konfekcie(1)

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6310 Q financie
6314 N cestovný ruch
6314 Q cestovný ruch
6323 K hotelová akadémia
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
6341 M škola podnikania
6352 M obchod a podnikanie
6355 M služby v cestovnom ruchu
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6460 H predavač

6481 H skladový operátor(1)

6489 H hostinský, hostinská
8501 L umeleckoremeselné práce
8545 H zlatník a klenotník

612 thoughts on “Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.