• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Športová 1

Rimavská Sobota
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3686 F stavebná výroba
6323 K hotelová akadémia
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6446 K kozmetik
6451 H aranžér
6456 H kaderník
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská

1 258 thoughts on “Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota