• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

Nábrežie J.Kalinčiaka 1 Trenčiansky samosprávny kraj S
Prievidza K dolnej stanici 7282/20A 1. 9. 2000
Trenčín
2954 H mäsiar
2962 H pekár
2964 H cukrár
2978 H cukrár pekár

2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín(1)

3125 L odevníctvo
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
6314 N cestovný ruch
6323 K hotelová akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6352 M obchod a podnikanie
6362 M kozmetička a vizážistka
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6424 H manikér – pedikér
6425 K kaderník-vizážista
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
6451 H aranžér
6456 H kaderník
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská
8298 M odevný dizajn