• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

Osvety 17 Banskobystrický samosprávny kraj S
Nová Baňa Nám. SNP 23 1. 9. 2004
Banská Bystrica
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2956 H mäsiar kuchár
2964 H cukrár
2982 F potravinárska výroba
3178 F výroba konfekcie
3661 H murár
3686 F stavebná výroba
4512 L poľnohospodárstvo
4524 H agromechanizátor, opravár
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4572 F poľnohospodárska výroba
6310 Q financie – vyššie odborné štúdium
6332 Q daňové služby – vyššie odborné štúdium
6335 Q medzinárodné podnikanie – vyššie odborné štúdium
6341 M škola podnikania
6352 M obchod a podnikanie
6352 N obchod a podnikanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár

6445 K kuchár
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská
8541 H umelecký kováč a zámočník