• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Nováky

Rastislavova 332

Nováky
2419 K operátor ekologických zariadení
2447 K mechanik hasičskej techniky
2679 K mechanik – mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2840 M biotechnológia a farmakológia

2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel(1)

2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv

2848 M chemická informatika
2849 M kontrolné analytické metódy
2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
2860 K chemik operátor

2868 K technik spracovania plastov(1)

2870 Q špecialista spracovania plastov(1)

2880 K chémia a životné prostredie
2885 M chemická výroba
2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy

2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel(1)

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2950 M poradenstvo vo výžive
2951 M výživa a šport
3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii
3917 N 04 technické a informatické služby – v chémii