• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

Námestie SNP 5

Partizánske
2381 M strojárstvo
2381 Q strojárstvo
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2419 K operátor ekologických zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik – mechatronik
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika
2840 M biotechnológia a farmakológia

2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2848 M chemická informatika
2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
2962 H pekár
2964 H cukrár
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
3125 L odevníctvo
3137 K operátor odevnej výroby
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru
3243 K operátor kožiarskej výroby
3247 K technik obuvníckej výroby
3248 L kožiarstvo
3250 H remenár sedlár
3251 H kožušník
3274 H obuvník
3282 F výroba obuvi

3283 F výroba koženej galantérie(1)

3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo
3968 M logistika
6317 M obchodná akadémia
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár
6460 H predavač
7661 M sociálno-výchovný pracovník
8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
8513 K umeleckoremeselné spracúvanie kože

112 thoughts on “Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.