• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen

Jabloňová 1351

Zvolen
2964 H cukrár
3125 L odevníctvo
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo
6317 M obchodná akadémia
6323 K hotelová akadémia
6323 N hotelová akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6362 M kozmetička a vizážistka
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6424 H manikér – pedikér
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská
8298 M odevný dizajn

2 403 thoughts on “Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen