• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec

Zvolenská cesta 83

Lučenec
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2493 L predaj a servis vozidiel
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
2952 L výroba potravín
2954 H mäsiar
2962 H pekár
2964 H cukrár
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3757 L dopravná prevádzka
3759 K komerčný pracovník v doprave
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
4221 Q vidiecka turistika
4228 M záhradnícka výroba a služby
4524 H agromechanizátor, opravár
4572 F poľnohospodárska výroba
4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
6323 K hotelová akadémia
6341 M škola podnikania
6362 M kozmetička a vizážistka
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská
8261 M propagačná grafika
8545 H zlatník a klenotník

84 thoughts on “Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.