• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Hnúšťa

Hlavná 425 Banskobystrický samosprávny kraj S
Hnúšťa Nám. SNP 23 1. 2. 2009
Banská Bystrica
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2478 F strojárska výroba
3125 L odevníctvo
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3178 F výroba konfekcie
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár

3383 F spracúvanie dreva(1)

3663 H tesár
6352 M obchod a podnikanie

6449 F technické služby v autoservise
7661 M sociálno-výchovný pracovník
8541 H umelecký kováč a zámočník

1 236 thoughts on “Stredná odborná škola, Hnúšťa