• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Handlová

Lipová 8

Handlová
2176 H mechanik banských prevádzok
2381 M strojárstvo
2387 M mechatronika
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2464 H strojný mechanik
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2561 M informačné a sieťové technológie

2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov(1)

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik – mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2695 Q počítačové systémy
3447 K grafik digitálnych médií
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3918 M technické lýceum
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium S-A bil.
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6475 H technicko-administratívny pracovník
6851 N sociálno-právna činnosť