• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Bratislava

Farského 9

Bratislava
2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár
2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2950 M poradenstvo vo výžive
2951 M výživa a šport
2952 L výroba potravín
2955 H mäsiar, lahôdkár
2956 H mäsiar kuchár
2962 H pekár
2964 H cukrár
2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba
2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu
6292 N hospodárska informatika
6323 K hotelová akadémia
6352 N obchod a podnikanie
6405 K pracovník marketingu
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie

6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu(1)

6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár

1 579 thoughts on “Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Bratislava