• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov

Hviezdoslavova 44 Stropkov
2381 M strojárstvo
2411 K mechanik nastavovač
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2423 H nástrojár
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2478 F strojárska výroba
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 M elektrotechnika
2676 L zariadenia oznamovacej techniky
2682 K mechanik počítačových sietí
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3447 K grafik digitálnych médií
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3680 H podlahár
3686 F stavebná výroba
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
3792 K poštový manipulant
6449 F technické služby v autoservise
6475 H technicko-administratívny pracovník
7237 M informačné systémy a služby

736 thoughts on “Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.