• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

Pod Vinbargom 3 Prešovský samosprávny kraj S
Bardejov Námestie mieru 2 1. 7. 2002
Prešov
2950 M poradenstvo vo výžive
2951 M výživa a šport
2964 H cukrár
6317 M obchodná akadémia
6323 K hotelová akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6325 M ekonomické lýceum

6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
6332 Q daňové služby
6341 M škola podnikania
6352 M obchod a podnikanie
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6445 K kuchár
6460 H predavač

2 732 thoughts on “Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov