• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Lučenecká cesta 2193/17

Zvolen
2682 K mechanik počítačových sietí
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
3336 M 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov
3336 N 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3345 K 01 technik drevárskych CNC zariadení – drevárska výroba(1)

3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3348 M tvorba nábytku a interiéru
3349 K technik drevostavieb
3355 H stolár
3370 H čalúnnik
3663 H tesár
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom
8261 M propagačná grafika
8269 M tvorba nábytku a interiéru

8 750 thoughts on “Stredná odborná škola drevárska, Zvolen