• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

Filinského 7 Spišská Nová Ves
2682 K mechanik počítačových sietí
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3345 K 01 technik drevárskych CNC zariadení – drevárska výroba(1)

3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba(1)

3348 M tvorba nábytku a interiéru
3349 K technik drevostavieb
3355 H stolár
3370 H čalúnnik

3383 F spracúvanie dreva(1)

3447 K grafik digitálnych médií
3916 M životné prostredie
3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva
4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka
4579 F lesná výroba
6352 M obchod a podnikanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách
7237 M informačné systémy a služby
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
8248 M kameňosochárstvo
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika
8269 M tvorba nábytku a interiéru
8279 M dizajn a tvarovanie dreva
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
8297 M fotografický dizajn
8555 H umelecký rezbár
8557 H umelecký stolár
8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér

1 410 thoughts on “Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves