• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Rosinská cesta 2
Žilina
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
2493 L predaj a servis vozidiel

2495 K autotronik(1)

2697 K mechanik elektrotechnik
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
3757 L dopravná prevádzka
3759 K komerčný pracovník v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3767 M dopravná akadémia

7 747 thoughts on “Stredná odborná škola dopravná, Žilina