• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola dopravná, Trenčín

Školská 66
Trenčín
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3757 L dopravná prevádzka
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3762 H železničiar
3767 M dopravná akadémia
3792 K poštový manipulant
3795 K klientsky manažér pošty
3916 M životné prostredie
3968 M logistika
6405 K pracovník marketingu – blok cestovný ruch

14 122 thoughts on “Stredná odborná škola dopravná, Trenčín