• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Banská Bystrica

Pod Bánošom 80
Banská Bystrica
2952 L výroba potravín
2954 H mäsiar
2962 H pekár
2964 H cukrár
2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
2982 L 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba
2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu
4221 Q vidiecka turistika

4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat (2)

4512 L poľnohospodárstvo
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4571 H záhradník
4582 H včelár, včelárka
6324 M manažment regionálneho

24 thoughts on “Stredná odborná škola, Banská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.