• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és
Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, Príbenik

J. Majlátha 2 Príbenik
2962 H pekár M
2964 H cukrár M
2982 F potravinárska výroba
2982 F potravinárska výroba M
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby M
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment M
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika M
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo M
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia M
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie M
4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika M
4512 L poľnohospodárstvo
4524 H agromechanizátor, opravár M
4524 H agromechanizátor, opravár
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby M
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4572 F poľnohospodárska výroba
4572 F poľnohospodárska výroba M
6323 K hotelová akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu M
6324 N manažment regionálneho cestovného ruchu M
6421 L spoločné stravovanie
6421 L spoločné stravovanie M
6442 K obchodný pracovník
6442 K obchodný pracovník M
6444 H čašník, servírka
6444 H čašník, servírka M
6444 K čašník, servírka M
6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár M
6445 H kuchár
6445 K kuchár

6 222 thoughts on “Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és<br>Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, Príbenik