• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec

Lichnerova 71 , Senec
Organizačné zložky sú:
1 Gymnázium A. M. Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským – Szenczi Molnár Albert Gimnázium
Lichnerova 71 M
Senec 01.08.2005
7902 J gymnázium M
2 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským –
Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola
Lichnerova 71 M
Senec 01.08.2005
3968 M logistika M
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu M
6341 M škola podnikania M
6405 K pracovník marketingu M
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť M
7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť – pomaturitné kvalifikačné štúdium M
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo M
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium M
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn

7 182 thoughts on “Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec