• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu, Trenčín

Staničná 8
Trenčín
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
8259 M animovaná tvorba
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika
8270 M scénická kostýmová tvorba
8271 M digitálna maľba – koncept art
8272 M dizajn digitálnych aplikácií
8275 Q interiérový dizajn – vyššie odborné štúdium
8276 Q produktová tvorba – špecializačné štúdium
8283 M reklamná tvorba
8292 M dizajn exteriéru
8296 M grafický dizajn
8297 M fotografický dizajn
8298 M odevný dizajn
8299 M dizajn interiéru
8602 M priemyselný dizajn
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8610 M odevný dizajn
8610 Q odevný dizajn
8613 M dizajn exteriéru
8614 M dizajn interiéru
8621 Q interiérový dizajn
8623 Q produktová tvorba

8627 M digitálna maľba – koncept art(1)

8628 M dizajn digitálnych aplikácií(1)

8630 M animovaná tvorba
8633 M reklamná tvorba
8641 M propagačné výtvarníctvo
8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba

1 116 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu, Trenčín