• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu, Svidník

Sovietskych hrdinov 369/24 Svidník
8261 M propagačná grafika
8283 M reklamná tvorba
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
8298 M odevný dizajn
8603 M grafický a priestorový dizajn
8604 M grafický dizajn
8610 M odevný dizajn
8610 Q odevný dizajn
8633 M reklamná tvorba
8639 Q grafika vizuálnych komunikácií
8641 M propagačné výtvarníctvo

7 966 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu, Svidník