• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok

Scota Viatora 6 Ružomberok
8218 Q reštaurovanie textílií
8222 M úžitková maľba
8223 M úžitková fotografia
8236 M textilné výtvarníctvo
8236 N textilné výtvarníctvo
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií
8238 N ručné výtvarné spracúvanie textílií
8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika
8270 M scénická kostýmová tvorba
8276 Q produktová tvorba
8283 M reklamná tvorba
8296 M grafický dizajn
8297 M fotografický dizajn
8298 M odevný dizajn
8299 M dizajn interiéru
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8609 M textilný dizajn
8609 Q textilný dizajn
8610 M odevný dizajn
8610 Q odevný dizajn
8614 M dizajn interiéru
8623 Q produktová tvorba
8633 M reklamná tvorba
8641 M propagačné výtvarníctvo
8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba
8644 M úžitková maľba
8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8653 Q reštaurovanie textílií

2 751 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok