• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Levice

Vajanského 23 Levice
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn
8260 M propagačné výtvarníctvo

8261 M propagačná grafika
8270 M scénická kostýmová tvorba
8283 M reklamná tvorba
8296 M grafický dizajn
8297 M fotografický dizajn
8298 M odevný dizajn
8602 M priemyselný dizajn
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8610 M odevný dizajn
8633 M reklamná tvorba
8641 M propagačné výtvarníctvo
8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba

3 392 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Levice