• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

Slavkovská 19 Kežmarok
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn
8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
8259 M animovaná tvorba
8260 M propagačné výtvarníctvo
8270 M scénická kostýmová tvorba
8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera, zvuk, strih
8297 M fotografický dizajn
8603 M grafický a priestorový dizajn
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8609 M textilný dizajn
8610 M odevný dizajn
8630 M animovaná tvorba
8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera,zvuk,strih
8641 M propagačné výtvarníctvo
8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba
8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

2 537 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok