• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu, Bratislava

Sklenárova 7 Bratislava
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo
8258 Q filmová a mediálna tvorba
8259 M animovaná tvorba
8259 Q animovaná tvorba
8288 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba
8288 M 02 scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba
8288 M 03 scénické výtvarníctvo-štukatérska tvorba
8288 M 04 scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba
8288 M 05 scénické výtvarníctvo-tvarovanie dreva
8288 M 06 scénické výtvarníctvo-tvorba a konštrukcia scény
8290 M masmediálna tvorba
8291 Q odevný a textilný dizajn
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera, zvuk, strih
8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia
8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika
8603 M grafický a priestorový dizajn
8606 M fotografický dizajn
8609 Q textilný dizajn
8610 Q odevný dizajn
8630 M animovaná tvorba
8630 Q animovaná tvorba
8635 M masmediálna tvorba
8636 Q filmová a mediálna tvorba
8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera,zvuk,strih
8637 M 02 obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia
8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika
8639 Q grafika vizuálnych komunikácií
8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba
8642 M 02 scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba
8642 M 04 scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba
8642 M 05 scénické výtvarníctvo-tvarovanie dreva
8642 M 06 scénické výtvarníctvo-tvorba a konštrukcia scény
8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo

23 643 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu, Bratislava