• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Škola umeleckého priemyslu, Banská Štiavnica

Akademická 13 Banská Štiavnica
8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn
8610 M odevný dizajn
8641 M propagačné výtvarníctvo
8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier,staré tlače a knižné väzby

1 145 thoughts on “Škola umeleckého priemyslu, Banská Štiavnica