Včelárstvo

Webinár je zameraný na predstavenie včelárstva, ktoré je v Slovenskej republike čoraz populárnejší. Vďaka webináru majú učitelia aj žiaci možnosť získať novinky a zaujímavé informácie o včelárstve. Vďaka online podobe sa webinár stáva dostupným pre veľký počet žiakov a predstavuje tak efektívny spôsob vzdelávania a šírenia nových informácií.

Meno a priezvisko:

Pracovná pozícia:

Pár informácií o prednášajúcom.

Obsah webinára

Pre koho je webinár určený?

Webinár je určený pre pedagógov, žiakov stredných odborných škôl a pre všetkých ľudí, ktorých zaujímajú novinky v oblasti včelárstva.