• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

Exnárova 8

Košice
8226 Q hudobno-dramatické umenie
8227 Q tanec
8228 Q spev
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu,
pozaune, tube a bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch

6 949 thoughts on “Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice