• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica

Skuteckého 27
Banská Bystrica
8226 Q hudobno-dramatické umenie
8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál
8227 Q tanec

8228 Q spev
8228 Q 11 spev-stará hudba
8228 Q 12 spev-komorná hudba
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu,
pozaune, tube a bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba
8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch
8229 Q 11 hudba-stará hudba
8229 Q 12 hudba-komorná hudba

1 271 thoughts on “Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica