• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín
Blog
Čo zohľadniť pri výbere strednej školy

Čo zohľadniť pri výbere strednej školy

Stredná škola by mala pripraviť študentov na úspech po ukončení štúdia, či už študenti plánujú ísť na vysokú školu alebo odbornú školu alebo sa zamestnať. Tu je niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní, ktorá stredná škola je pre vaše dieťa vhodná.

Hľadáte školu, ktorá bude vhodná pre vaše dieťa? Navštívte stránku kamnaskolu.sk , kde si môžete vyhľadať školy vo svojom okolí a zistiť, ktoré budú vášmu dieťaťu slúžiť najlepšie.

Aké je školské prostredie?
Pomer študentov a učiteľov je primeraný.

Škola sa snaží predchádzať problémom a pomáhať každému dieťaťu uspieť.

Poznám a súhlasím so školskou politikou riešenia problémov so správaním.

Škola aktívne pracuje na prevencii a riešení šikanovania.

Škola je bezpečná a čistá.

Len málo študentov je vylúčených alebo suspendovaných.

Mimoškolské športy, krúžky a aktivity sú dostupné a podporované.

Aký je personál?
Škola má na podporu môjho dieťaťa psychológa, ergoterapeuta a prípadového pracovníka.

Učitelia a odborníci sú školení, aby rozpoznali deti, ktoré majú rozdiely v učení a myslení, a aby s nimi dobre pracovali.

Vedia, ako sa vysporiadať s otázkami disciplíny a správania a majú písomnú politiku.

Zdá sa, že učitelia majú znalosti a sú kvalifikovaní vyučovať svoje predmety.

Je to pre moje dieťa vhodné?
Moje dieťa má školu rád a zapadlo by tam.

Škola ma podporuje a má vhodné zdroje pre moje dieťa.

Škola môže slúžiť jedinečným vzdelávacím potrebám môjho dieťaťa.

Spôsob vyučovania v škole podporuje vzdelávacie potreby môjho dieťaťa.

Učitelia všeobecného a špeciálneho vzdelávania spolupracujú.

Funguje mi to?
Škola je blízko môjho bydliska alebo je vhodná pre moje dieťa.

Páči sa mi politika sledovania pokroku môjho dieťaťa a informovanosti.

Podľa potreby sa konajú rodičovsko-učiteľské stretnutia.

Aké sú výsledky?
Je tam vyvážené množstvo kvalitných domácich úloh.

Škola kladie dôraz na uplatnenie po ukončení štúdia na vysokej škole alebo profesii.

Škola má dobré výsledky v štandardizovaných testoch.

Škola má modernú knižnicu, bezdrôtové a internetové pripojenie, pomocnú techniku ​​a počítačovú učebňu.