• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín
Gymnázium, Slančíkovej 2,  Nitra

Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

Študijné odbory: 5-ročné                                            7902 J  74 gymnázium –  bilingválne štúdium                 s druhým vyučovacím jazykom francúzskym Charakteristika školy:  Škola […]